O NAS

Firma VOOLT Spółka Akcyjna (do dnia 24 maja 2021 roku Novavis Spółka Akcyjna, data debiutu na NewConnect: 4 lipca 2013 r.) jest odpowiedzią polskiej nauki i biznesu na systematycznie zwiększający się popyt gospodarczy skierowany w stronę nowych technologii. Rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw i utrzymania gospodarstw domowych to składowe wielu różnych czynników, które powinny być racjonalnie zbilansowane.

Droga innowacji zaproponowana Polsce, jako członkowi Unii Europejskiej, wymaga od jej gospodarki przekształceń prawnych, strukturalnych oraz znacznych nakładów finansowych. Co do idei słuszna polityka, by dążyć do jak najbardziej innowacyjnej, energooszczędnej gospodarki, opartej o najnowsze technologie HIGH-TECH, dywersyfikację źródeł i produkcję energii, niesie za sobą ogromne możliwości, ale też wyzwania. Globalna gospodarka, biznes „gdzie nic nie jest jak wczoraj”, wymusza na wszystkich grupach społecznych zmiany adaptacyjne w szybko zmieniającym się otoczeniu. Nie tylko przedsiębiorca, ale również konsument stoi przed wyzwaniem zachowania proporcji.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, pragniemy przekazać Państwu naszą wiedzę poprzez innowacyjne projekty oraz profesjonalne zarządzanie inwestycjami. Pozostajemy inicjatorem projektów opartych o Odnawialne Źródła Energii, jak również innych. Nasz obszar działania stanowią wszystkie grupy społeczne, a ogromne doświadczenie naszego Zespołu związane z realizacją przedsięwzięć z wielu dyscyplin zostało wpisane do nurtu działalności firmy. VOOLT S.A. to firma, w której i dla której najważniejsi są ludzie, a wraz z nimi zasady: wiedzy, profesjonalizmu i etyki w biznesie.