Raporty roczne

Raporty Roczne:

Rok 2023:

Raport Roczny VOOLT S.A. za 2023 rok (RR 4/2024)Pobierz PDF rozmiar: 383.2 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 (RR 4/2024)Pobierz PDF rozmiar: 506.3 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023 (RR 4/2024)Pobierz PDF rozmiar: 1328 KB
Załącznik #3: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 (RR 4/2024)Pobierz PDF rozmiar: 341.8 KB
Załącznik #4: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 4/2024)Pobierz PDF rozmiar: 351.5 KB

Rok 2022:

Raport Roczny VOOLT S.A. za 2022 rok (RR 3/2023)Pobierz PDF rozmiar: 375 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 (RR 3/2023)Pobierz PDF rozmiar: 520.9 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 (RR 3/2023)Pobierz PDF rozmiar: 827.1 KB
Załącznik #3: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022 (RR 3/2023)Pobierz PDF rozmiar: 319.4 KB
Załącznik #4: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 3/2023)Pobierz PDF rozmiar: 351.1 KB

Rok 2021:

Raport Roczny VOOLT S.A. za 2021 rok (RR 8/2022)Pobierz PDF rozmiar: 339 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 (RR 8/2022)Pobierz PDF rozmiar: 1,04 MB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 (RR 8/2022)Pobierz PDF rozmiar: 360 KB
Załącznik #3: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 (RR 8/2022)Pobierz PDF rozmiar: 341 KB
Załącznik #4: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 8/2022)Pobierz PDF rozmiar: 228 KB

Rok 2020:

Raport Roczny Novavis za 2020 rok (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 2077.7 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 863.9 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 398.8 KB
Załącznik #3: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 288.7 KB
Załącznik #4: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 376.3 KB
Załącznik #5: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 386.2 KB
Załącznik #6: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 9/2021)Pobierz PDF rozmiar: 650.4 KB

Rok 2019: 

Raport Roczny Novavis za 2019 rok (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 1127.8 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 805 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 401.3 KB
Załącznik #3: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 299.9 KB
Załącznik #4: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019  (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 377.8 KB
Załącznik #5: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 402 KB
Załącznik #6: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 10/2020)Pobierz PDF rozmiar: 681.7 KB

Rok 2018: 

Raport Roczny Novavis za 2018 rok (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 507.7 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 685.2 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018 (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 2156.2 KB
Załącznik #3: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 2061.4 KB
Załącznik #4: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 337.2 KB
Załącznik #5: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 363.6 KB
Załącznik #6: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 10/2019)Pobierz PDF rozmiar: 411.2 KB

Rok 2017: 

Raport Roczny Novavis za 2017 rok (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 396 KB
Załącznik #1: Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 10952 KB
Załącznik #2: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 10332 KB
Załącznik #3: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 14035 KB
Załącznik #4: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 1832 KB
Załącznik #5: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 2930 KB
Załącznik #6: Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (RR 10/2018)Pobierz PDF rozmiar: 4721 KB

Rok 2016: 

Raport Roczny Novavis za 2016 rok (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 863.8 KB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 7739.8 KB
Załącznik #2 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 11991.5 KB
Załącznik #3 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 14421.3 KB
Załącznik #4 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Novavis S.A. (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 15063.2 KB
Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Novavis (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 10565.1 KB
Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 10/2017)Pobierz PDF rozmiar: 3055.9 KB

Rok 2015: 

Raport Roczny Novavis za 2015 rok (RB 25/2016)Pobierz PDF rozmiar: 629.9 KB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (RB 25/2016)Pobierz PDF rozmiar: 8120.0 KB
Załącznik #2 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 (RR 21/2016)Pobierz PDF rozmiar: 7963.4 KB
Załącznik #3 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 (RB 25/2016)Pobierz PDF rozmiar: 15407.5 KB
Załącznik #4 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta –  Novavis S.A. (RR 21/2016)Pobierz PDF rozmiar: 16374.1 KB
Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Novavis (RB 25/2016)Pobierz PDF rozmiar: 9688.8 KB
Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 21/2016)Pobierz PDF rozmiar: 2643.9 KB

Rok 2014: 

Raport Roczny Novavis za 2014 rok (RR 20/2015)Pobierz PDF rozmiar: 576.6 KB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Finansowe (RR 20/2015)Pobierz PDF rozmiar: 4626.2 KB
Załącznik #2 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki (RR 20/2015)Pobierz PDF rozmiar: 5834.9 KB
Załącznik #3 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta (RR 20/2015)Pobierz PDF rozmiar: 8044.8 KB
Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 20/2015)Pobierz PDF rozmiar: 1905.7 KB

Rok 2013:

Raport Roczny Novavis za 2013 rok (RR 14/2014)Pobierz PDF rozmiar: 576.3 KB
Załącznik #1 – Sprawozdanie Finansowe (RR 14/2014)Pobierz PDF rozmiar: 4653.1 KB
Załącznik #2 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki (RR 14/2014)Pobierz PDF rozmiar: 1665.9 KB
Załącznik #3 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta (RR 14/2014)Pobierz PDF rozmiar: 9727.6 KB
Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect (RR 14/2014)Pobierz PDF rozmiar: 1907.3 KB