Raporty bieżące ESPI

Wszelkie raporty ESPI opublikowane dotychczas przez VOOLT Spółkę Akcyjną (wcześniej Novavis Spółkę Akcyjną) dostępne są pod następującym adresem: LINK

Rok 2024:

ESPI 2/2024Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 28 czerwca 2024 rokuLINK
ESPI 1/2024Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK

Rok 2023:

ESPI 4/2023Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznychLINK
ESPI 3/2023Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznejLINK
ESPI 2/2023Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 rokuLINK
ESPI 1/2023Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK

Rok 2022:

ESPI 6/2022Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznejLINK
ESPI 5/2022Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawczeLINK
ESPI 4/2022Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 rokuLINK
ESPI 3/2022Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 2/2022Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.LINK
ESPI 1/2022Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.LINK

Rok 2021:

ESPI 17/2021Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.LINK
ESPI 16/2021Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.LINK
ESPI 15/2021Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.LINK
ESPI 14/2021Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.LINK
ESPI 13/2021Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale ProjectsLINK
ESPI 12/2021Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 rokuLINK
ESPI 10/2021Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 9/2021Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymiLINK
ESPI 8/2021Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 rokuLINK
ESPI 6/2021Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów WartościowychLINK
ESPI 5/2021Sprzedaż udziałów w spółce zależnejLINK
ESPI 4/2021Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 3/2021Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej NovavisLINK
ESPI 2/2021/KORKorekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 rokuLINK
ESPI 2/2021Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej NovavisLINK
ESPI 1/2021Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okazicielaLINK

Rok 2020:

ESPI 36/2020Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 rokuLINK
ESPI 34/2020Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 33/2020Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymiLINK
ESPI 32/2020Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.LINK
ESPI 31/2020Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.LINK
ESPI 30/2020Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 29/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 28/2020Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 27/2020Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.LINK
ESPI 26/2020Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznejLINK
ESPI 25/2020Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.LINK
ESPI 24/2020Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 23/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 22/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 21/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 20/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 19/2020Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.LINK
ESPI 18/2020Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.LINK
ESPI 17/2020Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.LINK
ESPI 16/2020Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 15/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 14/2020Podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego warunków transakcjiLINK
ESPI 13/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 12/2020Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałówLINK
ESPI 11/2020Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 rokuLINK
ESPI 9/2020Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonejLINK
ESPI 8/2020Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonejLINK
ESPI 7/2020Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.LINK
ESPI 6/2020Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 5/2020Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.LINK
ESPI 4/2020Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 3/2020Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MARLINK
ESPI 2/2020Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A.LINK
ESPI 1/2020Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023LINK

Rok 2019:

ESPI 11/2019Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 10/2019Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy PolandLINK
ESPI 9/2019Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 8/2019Podpisanie Listu Intencyjnego o zamiarze powołania konsorcjum EKOS Energy PolandLINK
ESPI 7/2019Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 6/2019Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 5/2019Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.LINK
ESPI 3/2019Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 2/2019Zwycięstwo w przetargu przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 1/2019Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK

Rok 2018:

ESPI 4/2018Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.LINK
ESPI 2/2018Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 1/2018Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK

Rok 2017:

ESPI 6/2017Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 4/2017Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.LINK
ESPI 2/2017Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 1/2017Informacja o podpisaniu umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK

Rok 2016:

ESPI 8/2016Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.LINK
ESPI 7/2016Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r.LINK
ESPI 6/2016Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.LINK
ESPI 3/2016Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 2/2016Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 1/2016Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK

Rok 2015:

ESPI 7/2015Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.LINK
ESPI 5/2015Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 4/2015Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A.LINK
ESPI 3/2015Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnejLINK
ESPI 2/2015Korekta raportu ESPI nr 11/2015LINK
ESPI 11/2015Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK

Rok 2014:

ESPI 10/2014Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r.LINK
ESPI 8/2014Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
ESPI 7/2014Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 6/2014Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK
ESPI 5/2014Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 4/2014Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK
ESPI 3/2014Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 25.04.2014 r.LINK
ESPI 1/2014Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK

Rok 2013:

ESPI 11/2013Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 10/2013Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK
ESPI 9/2013Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 8/2013Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic LimitedLINK
ESPI 7/2013Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 6/2013Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej EmitentaLINK
ESPI 5/2013Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 4/2013Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic LimitedLINK
ESPI 3/2013Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej EmitentaLINK
ESPI 2/2013Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.LINK
ESPI 1/2013Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK