KONTAKT

Nazwa Spółki VOOLT Spółka Akcyjna (do dnia 24 maja 2021 roku Novavis Spółka Akcyjna)
Siedziba Spółki ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa
Telefon +48 883 900 762
Adres poczty elektronicznej biuro@voolt.pl, relacje@voolt.pl
Strona internetowa www.voolt.pl
Podstawowy przedmiot działalności Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja i Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu Numer KRS: 0000417992
NIP 521 362 91 96
REGON 146066939
Zarząd Spółki Marek Stachura – Prezes Zarządu (od dnia 5 maja 2022 roku)

Animator rynku dla akcji spółki VOOLT S.A.:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa