WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2022 roku:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

Załączniki:
ZWZ 27.06.22 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 289.1 KB
ZWZ 27.06.22 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 287.7 KB
ZWZ 27.06.22 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 419.4 KB
ZWZ 27.06.22 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 140.3 KB
ZWZ 27.06.22 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A.pdf rozmiar: 215.7 KB
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 września 2021 roku:

 

 

Zarząd Spółki VOOLT S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa

 

Załączniki:

NWZ 17.09.21 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 228.3 KB

NWZ 17.09.21 – Projekty Uchwał.pdf  rozmiar: 211.6 KB

NWZ 17.09.21 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 328.4 KB

NWZ 17.09.21 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 135.6 KB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021 roku:

 

 

Zarząd Spółki VOOLT S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa

 

Załączniki:

ZWZ 29.06.21 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 253.5 KB

ZWZ 29.06.21 – Projekty Uchwał.pdf  rozmiar: 264.2 KB

ZWZ 29.06.21 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 445.3 KB

ZWZ 29.06.21 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 135.5 KB

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2020 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

NWZ 22.12.20 – Ogłoszenie.pdf  rozmiar: 294 KB

NWZ 22.12.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 285.6 KB

NWZ 22.12.20 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Spółki.pdf rozmiar: 280.6 KB

NWZ 22.12.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 491.5 KB

NWZ 22.12.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.2 KB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 265.2 KB

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 307.3 KB

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 521.1 KB

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.1 KB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2019 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 27.06.19 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 257.6 KB

ZWZ 27.06.19 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 307.7 KB

ZWZ 27.06.19 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 521.9 KB

ZWZ 27.06.19 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.3 KB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2018 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 27.06.18 – Ogłoszenie rozmiar: 257.6 KB

ZWZ 27.06.18 – Projekty Uchwał rozmiar: 307.3 KB

ZWZ 27.06.18 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 492.8 KB

ZWZ 27.06.18 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 134.2 KB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 30.06.17 – Ogłoszenie rozmiar: 625.9 kB

ZWZ 30.06.17 – Projekty Uchwał rozmiar: 644.7 kB

ZWZ 30.06.17 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 1026.0 kB

ZWZ 30.06.17 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 372.1 kB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 30.06.16 – Ogłoszenie rozmiar: 483.0 kB

ZWZ 30.06.16 – Projekty Uchwał rozmiar: 489.0 kB

ZWZ 30.06.16 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 247.7 kB

ZWZ 30.06.16 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 864.5 kB

ZWZ 30.06.16 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis rozmiar: 406.1 kB

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 30.06.15 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 454.6 kB

ZWZ 30.06.15 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 462.8 kB

ZWZ 30.06.15 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 832.1 kB

ZWZ 30.06.15 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis.pdf rozmiar: 406.1 kB

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 grudnia 2014 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

NWZ 04.12.14 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 768.4 kB

NWZ 04.12.14 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 528.3 kB

NWZ 04.12.14 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 470.9 kB

NWZ 04.12.14 – Załącznik – Regulamin Rady Nadzorczej.pdf rozmiar: 459.9 kB

NWZ 04.12.14 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis.pdf rozmiar: 448.2 kB

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2014 roku:

 

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

Załączniki:

ZWZ 25.04.14 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 25.04.14 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 25.04.14 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 25.04.14 – Załącznik – Regulamin WZA.pdf

ZWZ 25.04.14 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis.pdf