DOKUMENTY

Dokumenty korporacyjne:

Aktualny Statut Spółki (po NWZA z dnia 22.12.2020 roku) Pobierz PDF rozmiar: 173.3 KB
Dokument Informacyjny Novavis S.A. dla akcji serii A i B Pobierz PDF rozmiar: 1.7 MB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz PDF rozmiar: 431.0 KB
Regulamin Rady Nadzorczej Novavis S.A. Pobierz PDF rozmiar: 459.9 KB