DOKUMENTY

Dokumenty korporacyjne:

Aktualny Statut Spółki (po ZWZA z dnia 27 czerwca 2022)Pobierz PDF rozmiar: 173.3 KB
Dokument Informacyjny Novavis S.A. dla akcji serii A i BPobierz PDF rozmiar: 1.7 MB
Regulamin Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz PDF rozmiar: 431.0 KB
Regulamin Rady Nadzorczej Novavis S.A.Pobierz PDF rozmiar: 459.9 KB
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024Pobierz PDF rozmiar: 213.3 KB