Raporty bieżące EBI

Wszelkie raporty EBI opublikowane dotychczas przez VOOLT Spółkę Akcyjną (wcześniej Novavis Spółkę Akcyjną) dostępne są pod następującym adresem: LINK

Rok 2024:

EBI 7/2024Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 6/2024Raport kwartalny za I kwartał 2024 rokuLINK
EBI 5/2024Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”LINK
EBI 4/2024Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2023LINK
EBI 3/2024Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 rokuLINK
EBI 2/2024Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 1/2024Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 rokuLINK

 Rok 2023:

EBI 9/2023Raport kwartalny za III kwartał 2023 rokuLINK
EBI 8/2023Raport kwartalny za II kwartał 2023 rokuLINK
EBI 7/2023Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencjęLINK
EBI 6/2023Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 rokuLINK
EBI 5/2023Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 4/2023Raport kwartalny za I kwartał 2023 rokuLINK
EBI 3/2023Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022LINK
EBI 2/2023Raport kwartalny za IV kwartał 2022 rokuLINK
EBI 1/2023Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 rokuLINK

Rok 2022:

EBI 19/2022Raport kwartalny za III kwartał 2022 rokuLINK
EBI 18/2022Uzupełnienie raportu bieżącego EBI numer 17/2022LINK
EBI 17/2022Powołanie Prezesa Zarządu VOOLT S.A.LINK
EBI 16/2022Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.LINK
EBI 15/2022Raport kwartalny za II kwartał 2022 rokuLINK
EBI 14/2022Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.LINK
EBI 13/2022Powołanie nowych Członków Rady NadzorczejLINK
EBI 12/2022Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 rokuLINK
EBI 11/2022Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 10/2022Raport kwartalny za I kwartał 2022 rokuLINK
EBI 9/2022Zmiany w składzie Zarządu VOOLT Spółka AkcyjnaLINK
EBI 8/2022Raport Roczny VOOLT S.A za rok obrotowy 2021 LINK
EBI 7/2022Zmiana adresu siedziby SpółkiLINK
EBI 6/2022 Zmiana adresu strony internetowej, adresu e-mail oraz adresu siedziby VOOLT S.A.LINK
EBI 5/2022Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 4/2022Raport kwartalny za IV kwartał 2021 rokuLINK
EBI 3/2022Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 rokuLINK
EBI 2/2022Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.LINK
EBI 1/2022Raport miesięczny VOOLT S.A. za grudzień 2021 rokuLINK

 

Rok 2021:

EBI 32/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za listopad 2021 rokuLINK
EBI 31/2021Raport kwartalny za III kwartał 2021 rokuLINK
EBI 30/2021 Raport miesięczny VOOLT S.A. za październik 2021 rokuLINK
EBI 29/2021Raport miesięczny VOOLT S.A. za wrzesień 2021 rokuLINK
EBI 28/2021Zmiana terminu publikacji Raportu KwartalnegoLINK
EBI 27/2021Zmiana terminu publikacji Raportu KwartalnegoLINK
EBI 26/2021Rezygnacja Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 25/2021Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 rokuLINK
EBI 24/2021Raport miesięczny VOOLT S.A. za sierpień 2021 rokuLINK
EBI 23/2021Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 22/2021List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do AkcjonariuszyLINK
EBI 21/2021Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 rokuLINK
EBI 20/2021Raport kwartalny za II kwartał 2021 rokuLINK
EBI 19/2021Raport miesięczny VOOLT S.A. za lipiec 2021 rokuLINK
EBI 18/2021Raport miesięczny VOOLT S.A. za czerwiec 2021 rokuLINK
EBI 17/2021Powołanie nowych Członków Rady NadzorczejLINK
EBI 16/2021Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 rokuLINK
EBI 15/2021Raport miesięczny VOOLT S.A. za maj 2021 rokuLINK
EBI 14/2021Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 13/2021Rezygnacja Przewodniczącego Rady NadzorczejLINK
EBI 12/2021Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu EmitentaLINK
EBI 11/2021Raport kwartalny za I kwartał 2021 rokuLINK
EBI 10/2021Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2021 rokuLINK
EBI 9/2021Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020LINK
EBI 8/2021Zmiana terminu publikacji Raportu RocznegoLINK
EBI 7/2021Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 rokuLINK
EBI 6/2021Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 5/2021Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 rokuLINK
EBI 4/2021Raport kwartalny za IV kwartał 2020 rokuLINK
EBI 3/2021Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 rokuLINK
EBI 2/2021Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 rokuLINK
EBI 1/2021Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 rokuLINK

 

Rok 2020:

EBI 24/2020 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 rokuLINK
EBI 23/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 rokuLINK
EBI 22/2020Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 21/2020Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.LINK
EBI 20/2020Raport kwartalny za III kwartał 2020 rokuLINK
EBI 19/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 rokuLINK
EBI 18/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 rokuLINK
EBI 17/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2020 rokuLINK
EBI 16/2020Raport kwartalny za II kwartał 2020 rokuLINK
EBI 15/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2020 rokuLINK
EBI 14/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2020 rokuLINK
EBI 13/2020Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 rokuLINK
EBI 12/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 rokuLINK
EBI 11/2020Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 10/2020Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019LINK
EBI 9/2020Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 8/2020Raport kwartalny za I kwartał 2020 rokuLINK
EBI 7/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2020 rokuLINK
EBI 6/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2020 rokuLINK
EBI 5/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2020 rokuLINK
EBI 4/2020Raport kwartalny za IV kwartał 2019 rokuLINK
EBI 3/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2020 rokuLINK
EBI 2/2020Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2019 rokuLINK
EBI 1/2020Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 rokuLINK

 

Rok 2019:

EBI 22/2019 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r.LINK
EBI 21/2019Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.LINK
EBI 20/2019Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.LINK
EBI 19/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r.LINK
EBI 18/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r.LINK
EBI 17/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2019 r.LINK
EBI 16/2019Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.LINK
EBI 15/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2019 r.LINK
EBI 14/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2019 r.LINK
EBI 13/2019Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.LINK
EBI 12/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2019 r.LINK
EBI 11/2019Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 10/2019Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2018LINK
EBI 9/2019Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 8/2019Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.LINK
EBI 7/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2019 r.LINK
EBI 6/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2019 r.LINK
EBI 5/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2019 r.LINK
EBI 4/2019Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.LINK
EBI 3/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2019 r.LINK
EBI 2/2019Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2018 r.LINK
EBI 1/2019Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 rokuLINK

 

Rok 2018:

EBI 21/2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2018 r.LINK
EBI 20/2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.LINK
EBI 19/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2018 r.LINK
EBI 18/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2018 r.LINK
EBI 17/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2018 r.LINK
EBI 16/2018Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.LINK
EBI 15/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2018 r.LINK
EBI 14/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2018 r.LINK
EBI 13/2018Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.LINK
EBI 12/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2018 r.LINK
EBI 11/2018Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 10/2018Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017LINK
EBI 9/2018Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 8/2018Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.LINK
EBI 7/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2018 r.LINK
EBI 6/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2018 r.LINK
EBI 5/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2018 r.LINK
EBI 4/2018Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.LINK
EBI 3/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2018 r.LINK
EBI 2/2018Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2017 r.LINK
EBI 1/2018Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 rokuLINK

 

Rok 2017:

EBI 21/2017 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2017 r.LINK
EBI 20/2017Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.LINK
EBI 19/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2017 r.LINK
EBI 18/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2017 r.LINK
EBI 17/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2017 r.LINK
EBI 16/2017Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.LINK
EBI 15/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2017 r.LINK
EBI 14/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2017 r.LINK
EBI 13/2017Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.LINK
EBI 12/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2017 r.LINK
EBI 11/2017Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 10/2017Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016LINK
EBI 9/2017Podpisanie umowy z Biegłym RewidentemLINK
EBI 8/2017Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.LINK
EBI 7/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2017 r.LINK
EBI 6/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2017 r.LINK
EBI 5/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2017 r.LINK
EBI 4/2017Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.LINK
EBI 3/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2017 r.LINK
EBI 2/2017Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2016 r.LINK
EBI 1/2017Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 rokuLINK

 

Rok 2016:

EBI 35/2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2016 r.LINK
EBI 34/2016Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.LINK
EBI 33/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2016 r.LINK
EBI 32/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2016 r.LINK
EBI 31/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2016 r.LINK
EBI 30/2016Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr SądowyLINK
EBI 29/2016Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym DoradcąLINK
EBI 28/2016Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.LINK
EBI 27/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2016 r.LINK
EBI 26/2016Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r.LINK
EBI 25/2016Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za 2015 rokLINK
EBI 24/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2016 r.LINK
EBI 23/2016Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016LINK
EBI 22/2016Sprostowanie do raportu bieżącego RB 18/2016LINK
EBI 21/2016Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015LINK
EBI 20/2016Powołanie nowego Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 19/2016Powołanie nowego Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 18/2016Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradachLINK
EBI 17/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2016 r.LINK
EBI 16/2016Wniosek Zarządu o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 rokuLINK
EBI 15/2016Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 14/2016Zmiana terminu publikacji raportu rocznegoLINK
EBI 13/2016Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.LINK
EBI 12/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2016 r.LINK
EBI 11/2016Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu SpółkiLINK
EBI 10/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2016 r.LINK
EBI 9/2016Zamknięcie subskrypcji akcji serii ELINK
EBI 8/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2016 r.LINK
EBI 7/2016Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny”LINK
EBI 6/2016Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.LINK
EBI 5/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r.LINK
EBI 4/2016Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.LINK
EBI 3/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r.LINK
EBI 2/2016Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r.LINK
EBI 1/2016Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 rokuLINK

 

Rok 2015:

EBI 45/2015 Zakończenie inwestycji dla RWE Polska S.A. przez spółkę zależnąLINK
EBI 44/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2015 r.LINK
EBI 43/2015Podpisanie Joint Venture Agreement dotyczącego technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB)LINK
EBI 42/2015Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.LINK
EBI 41/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2015 r.LINK
EBI 40/2015List intencyjny w sprawie finansowania projektu HALEMBA PVLINK
EBI 39/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2015 r.LINK
EBI 38/2015Porozumienie intencyjne pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Novavis S.A.LINK
EBI 37/2015Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitałuLINK
EBI 36/2015Podpisanie „Memorandum” w sprawie budowy fabryki systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB)LINK
EBI 35/2015Podpisanie Exclusive Cooperation Agreement z North China Power Engineering Co., Ltd.LINK
EBI 34/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2015 r.LINK
EBI 33/2015Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.LINK
EBI 32/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2015 r.LINK
EBI 31/2015Rezygnacja Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 30/2015Rezygnacja Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 29/2015Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr SądowyLINK
EBI 28/2015Przedterminowy wykup obligacji serii ALINK
EBI 27/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2015 r.LINK
EBI 26/2015Wygrana spółki zależnej w przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznych dla RWE Polska S.A.LINK
EBI 25/2015Komunikat Zarządu Novavis S.A. odnośnie spadku kursu akcjiLINK
EBI 24/2015Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.LINK
EBI 23/2015Wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Novavis S.A.LINK
EBI 22/2015Wyjaśnienie w sprawie braku publikacji skonsolidowanego raportu rocznegoLINK
EBI 21/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2015 r.LINK
EBI 20/2015Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok obrotowy 2014LINK
EBI 19/2015Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 18/2015Zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. w alternatywnym systemie na CatalystLINK
EBI 17/2015Ustalenia Obligatariuszy w sprawie wycofania obligacji z notowań na rynku Catalyst oraz przedterminowego ich wykupuLINK
EBI 16/2015Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.LINK
EBI 15/2015Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnejLINK
EBI 14/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2015 r.LINK
EBI 13/2015Informacja o spotkaniu ObligatariuszyLINK
EBI 12/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2015 r.LINK
EBI 11/2015Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu SpółkiLINK
EBI 10/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2015 r.LINK
EBI 9/2015Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnejLINK
EBI 8/2015Zamknięcie subskrypcji akcji serii DLINK
EBI 7/2015Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitałuLINK
EBI 6/2015Podpisanie umowy doradczejLINK
EBI 5/2015Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.LINK
EBI 4/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2015 r.LINK
EBI 3/2015Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr SądowyLINK
EBI 2/2015Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2014 r.LINK
EBI 1/2015Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 rokuLINK

 

Rok 2014:

EBI 72/2014 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii ALINK
EBI 71/2014Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz BLINK
EBI 70/2014Podpisanie umowy z Biogazownia Myślibórz sp. z o.o.LINK
EBI 69/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2014LINK
EBI 68/2014Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii ALINK
EBI 67/2014Odmowa rejestracji akcji serii D i incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnegoLINK
EBI 66/2014Zawarcie umowy kupna udziałów spółki CAC PV sp. z o.o.LINK
EBI 65/2014Powołanie nowego Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 64/2014Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 4 grudnia 2014 r.LINK
EBI 63/2014Podpisanie “Memorandum” z North China Power Engineering Co., Ltd.LINK
EBI 62/2014Założenia strategii rozwoju Novavis Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2018LINK
EBI 61/2014Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.LINK
EBI 60/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2014LINK
EBI 59/2014Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 58/2014Umowa z Santander Consumer Bank S.A.LINK
EBI 57/2014Umowy na 7 kW w projekcie „Prosument”LINK
EBI 56/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2014LINK
EBI 55/2014Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A.LINK
EBI 54/2014Zawarcie istotnej umowyLINK
EBI 53/2014Podpisanie umowy o współpracęLINK
EBI 52/2014Podpisanie umowy na realizację farmy fotowoltaicznej w DubienceLINK
EBI 51/2014Podpisanie istotnej umowy na zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 80 MWLINK
EBI 50/2014Podpisanie umowy na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznychLINK
EBI 49/2014Aktualizacja strategii inwestycyjnej na lata 2015-2018LINK
EBI 48/2014Podpisanie istotnej umowyLINK
EBI 47/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2014LINK
EBI 46/2014Podpisanie umowy o współpracy z Euro R.B.R. sp. z o.o.LINK
EBI 45/2014Podpisanie umowy na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej wraz z trackeremLINK
EBI 44/2014Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.LINK
EBI 43/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2014LINK
EBI 42/2014Odwołanie prognoz finansowychLINK
EBI 41/2014Zamknięcie subskrypcji akcji serii DLINK
EBI 40/2014Umowa partnerska z producentem inwerterówLINK
EBI 39/2014Podpisanie Umowy z „SITEL POLAND” sp. z o.o.LINK
EBI 38/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2014LINK
EBI 37/2014Podpisanie umowy przedwstępnejLINK
EBI 36/2014Otrzymanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznejLINK
EBI 35/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2014LINK
EBI 34/2014Odpowiedź na pytania AkcjonariuszyLINK
EBI 33/2014Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitałuLINK
EBI 32/2014Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr SądowyLINK
EBI 31/2014Podpisanie listu intencyjnegoLINK
EBI 30/2014Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.LINK
EBI 29/2014Harmonogram publikacji skonsolidowanych raportów okresowych EmitentaLINK
EBI 28/2014Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego Novavis S.A. za pierwszy kwartał 2014 rokuLINK
EBI 27/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2014LINK
EBI 26/2014Podpisanie porozumienia inwestycyjnego na finansowanie typu Equity Line FinancingLINK
EBI 25/2014Uruchomienie sklepu internetowego E-VOOLTLINK
EBI 24/2014Podpisanie umowy partnerstwa handlowego z SELFA GE S.A.LINK
EBI 23/2014Powołanie nowego Członka Rady NadzorczejLINK
EBI 22/2014Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 25 kwietnia 2014 r.LINK
EBI 21/2014Sprzedaż aktywów finansowych o istotnej wartościLINK
EBI 20/2014Śmierć Członka Rady Nadzorczej spółki Novavis S.A.LINK
EBI 19/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2014LINK
EBI 18/2014Podpisanie umowy dystrybucyjnej z „WARMar Marcin Michalski”LINK
EBI 17/2014Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwałLINK
EBI 16/2014Nabycie akcji oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnegoLINK
EBI 15/2014Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok obrotowy 2013LINK
EBI 14/2014Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego Novavis S.A. za rok obrotowy 2013LINK
EBI 13/2014Zrealizowanie „prosumenckiej” instalacji fotowoltaicznejLINK
EBI 12/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2014LINK
EBI 11/2014Zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichLINK
EBI 10/2014Podwyższenie kapitału w spółce zależnejLINK
EBI 9/2014Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.LINK
EBI 8/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2014 rokuLINK
EBI 7/2014Zawarcie umowy kupna udziałów spółki SPV ENERGIA sp. z o.o.LINK
EBI 6/2014Podpisanie umowy z XDISC S.A.LINK
EBI 5/2014Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Helios Group sp. z o.o.LINK
EBI 4/2014Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2013 rokuLINK
EBI 3/2014Podpisanie umowy z Sunerg Solar S.R.L.LINK
EBI 2/2014Podpisanie umowy o dystrybucji z AluDOMLINK
EBI 1/2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 rokuLINK

 

Rok 2013:

EBI 33/2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2013 rokuLINK
EBI 32/2013Powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rokLINK
EBI 31/2013Podpisanie umowy partnerskiej z INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp. K.LINK
EBI 30/2013Powołanie Zarządu w spółce zależnejLINK
EBI 29/2013Zawarcie umowy kupna udziałów spółki Chata sp. z o.o.LINK
EBI 28/2013Uzupełnienie Raportu Kwartalnego EBI nr 26/2013LINK
EBI 27/2013Podpisanie umowy na pierwszą „prosumencką” instalację EmitentaLINK
EBI 26/2013Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.LINK
EBI 25/2013Korekta raportu miesięcznego za październik 2013 rokuLINK
EBI 24/2013Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2013 rokuLINK
EBI 23/2013Korekta prognozy wyników finansowych na 2013 rokLINK
EBI 22/2013Podpisanie umowy partnerskiej z EL-PUK S.A.LINK
EBI 21/2013Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2013 rokuLINK
EBI 20/2013Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowyLINK
EBI 19/2013Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego DoradcyLINK
EBI 18/2013Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2013 rokuLINK
EBI 17/2013Korekta strategii dotyczącej budowy sieci sprzedażowej VOOLTLINK
EBI 16/2013Zmiana Autoryzowanego DoradcyLINK
EBI 15/2013Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 rokuLINK
EBI 14/2013Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.LINK
EBI 13/2013Zrealizowanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznejLINK
EBI 12/2013Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ” w zakresie publikacji raportów miesięcznychLINK
EBI 11/2013Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2013 rokuLINK
EBI 10/2013Umowa dystrybucyjna z „PHONO SOLAR”LINK
EBI 9/2013Podpisanie umowy z „Ulica Solar”LINK
EBI 8/2013Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa ZarząduLINK
EBI 7/2013Prognoza wyników finansowych Novavis S.A. za II kwartał 2013 rokuLINK
EBI 6/2013Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnegoLINK
EBI 5/2013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 rokuLINK
EBI 4/2013Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii C Spółki NOVAVIS S.A.LINK
EBI 3/2013Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.LINK
EBI 2/2013Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnectLINK
EBI 1/2013Uzyskanie dostępu do EBILINK