EBI 1/2017: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– 14 lutego 2017 roku – raport okresowy za IV kwartał 2016 roku,
– 15 maja 2017 roku – raport okresowy za I kwartał 2017 roku,
– 14 sierpnia 2017 roku – raport okresowy za II kwartał 2017 roku,
– 14 listopada 2017 roku – raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Raport roczny:
– 30 maja 2017 roku – raport roczny za 2016 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu