EBI 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2020 roku – raport okresowy za IV kwartał 2019 roku,

– 14 maja 2020 roku – raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

– 14 sierpnia 2020 roku – raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

– 13 listopada 2020 roku – raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

 

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu