EBI 1/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2023 roku – raport okresowy za IV kwartał 2022 roku,

– 12 maja 2023 roku – raport okresowy za I kwartał 2023 roku,

– 11 sierpnia 2023 roku – raport okresowy za II kwartał 2023 roku,

– 14 listopada 2023 roku – raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Raport roczny:

– 21 kwietnia 2023 roku – raport roczny za 2022 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu