EBI 22/2016: Sprostowanie do raportu bieżącego RB 18/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 18/2016 ?Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach? z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu sprostowanie, które otrzymał od Pani Notariusz Jolanty Gardockiej, w sprawie oczywistej omyłki w liczbie głosów, oddanych za uchwałami nr 2 i 4.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Rep. A Nr 5812-2016