EBI 28/2021: Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI o numerze 1/2021 („Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”) z dnia 5 stycznia 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku.

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych, termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku został wyznaczony na dzień 10 listopada 2021 roku.

 

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku zostaje ustalony na dzień 15 listopada 2021 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w Raporcie Bieżącym EBI o numerze 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian, a ich ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu