EBI 34/2016: Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2016