EBI 4/2018: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2017