EBI 7/2016: Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny”

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna (?Emitent?) informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku Emitent przystąpił do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów ?Kraje Europy Środkowej i Wschodniej ? Chiny? (?Stowarzyszenie?) w charakterze Członka Wspierającego Stowarzyszenie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów firm zajmujących się handlem zagranicznym i inwestycjami, które działają w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i są zainteresowane współpracą gospodarczą z Chinami. Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej mając na celu rozwój i umacnianie więzi gospodarczych z przedsiębiorcami i ich organizacjami w Chinach. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii , Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier) zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych i handlowych z Chinami.

Emitent jednocześnie oświadczył, że podziela cele Stowarzyszenia określone w jego statucie, a w szczególności ?wzmacnianie współpracy społecznej, ekonomicznej i kulturalnej pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej a Chinami, służącej pokojowemu rozwojowi regionu?.

Stowarzyszenie wesprze Novavis S.A. wszelkimi działaniami w zakresie włączenia się do przedsięwzięć gospodarczych związanych z realizacją wizji i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu