EBI 7/2023: Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Pana Romana Żelaznego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Romana Żelaznego.pdf