ESPI 1/2019: Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

W dniu 25 lutego 2019 roku Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) został powiadomiony przez Zarząd CAC PV sp. z o.o. (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis) o  doprowadzeniu przez zespół CAC PV do podpisania przez jednego z klientów zewnętrznych umowy na dzierżawę stu hektarów gruntów przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 50 MWp. Tym samym zrealizowany został pierwszy etap umowy deweloperskiej, której celem jest uzyskanie dla zleceniodawcy prawomocnego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej (szacowany termin to IV kwartał 2019 roku lub I kwartał 2020 roku). Umowa zawiera zapis o dalszym udziale CAC PV sp. z o.o. w projekcie na etapie budowy.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na ważny etap w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Novavis.