ESPI 1/2022: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Temat:

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z dnia 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z którym, w związku ze zmianą nazwy Emitenta, począwszy od dnia 12 stycznia 2022 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „VOOLT” oraz oznaczeniem „VLT”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu