ESPI 15/2021: Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy konsorcjum z podmiotem Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest wspólna realizacja projektów fotowoltaicznych o średniej i dużej skali, a także rozwój biznesu w oparciu o synergię kompetencji obu podmiotów w sektorach budowlanym i odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli obu członków konsorcjum. Zgodnie z zapisami umowy VOOLT sp. z o.o. pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum.

 

Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów wielkokubaturowych, a jej doświadczenie i kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego potwierdzają liczne referencje największych deweloperów w Polsce. Podmiot posiada własne zaplecze technologiczne i sprzętowe, jak również wyspecjalizowane zasoby kadrowe, które przy wsparciu merytorycznym i technicznym VOOLT sp. z o.o. zostaną przygotowane do realizacji projektów OZE. VOOLT sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za fazę projektową i dokumentacyjną, dobór komponentów i rozwiązań technicznych, logistykę oraz nadzór inwestycji.

 

Mając na uwadze uwarunkowania prawne – w szczególności związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie – oraz aspekt finansowy, członkowie konsorcjum planują docelowo współpracę w realizacji kontraktów w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) na zlecenie przyszłych inwestorów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu