ESPI 16/2020: Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy powołania konsorcjum (joint venture). Stronami zawartej umowy są Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca oraz Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wkrótce w ramach strategii związanej z ujednoliceniem nazw spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis działająca pod nazwą Novavis Storage sp. z o.o.).

 

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez „OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także na wykorzystanie magazynowania energii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii.

 

Podmiot Innovation AG sp. z o.o. w ramach Huba Innowacji Zgorzeleckiego Klastra Energii realizuje innowacyjne projekty, w tym między innymi projekt „Sokół 4×4”, związany z budową w stu procentach elektrycznego auta terenowego, korzystającego z bateryjnego magazynu energii w systemie vehicle–to–grid. Jednocześnie działając we współpracy z: (i) Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, (ii) „OZE Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. oraz (iii) Gepol Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innovation AG uczestniczy w budowie największego w Polsce kompleksu farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii.

 

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis, związaną z działalnością w segmentach magazynowania energii, elektromobilności oraz technologii „zielonego wodoru” wytwarzanego z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu