ESPI 3/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.19 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 27.06.19 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 27.06.19 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 27.06.19 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf