ESPI 4/2018: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku:

 

  1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,31%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

 

  1. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 10,95%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 216 827 akcji, które uprawniają do wykonania 6 216 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,82% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 152 387 akcji, które uprawniają do wykonania 6 152 387 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,05% kapitału akcyjnego Spółki.

 

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu