ESPI 5/2019: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku:

 

  1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 93,72%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

 

  1. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 300 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 300 000

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,23%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,56%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 731 986 akcji, które uprawniają do wykonania 5 731 986 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 68,06% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 731 875 akcji, które uprawniają do wykonania 5 731 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 68,06% kapitału akcyjnego Spółki.