ESPI 6/2013: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.