EBI 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 12 lutego 2021 roku – raport okresowy za IV kwartał 2020 roku,

– 14 maja 2021 roku – raport okresowy za I kwartał 2021 roku,

– 13 sierpnia 2021 roku – raport okresowy za II kwartał 2021 roku,

– 10 listopada 2021 roku – raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2021 roku – raport roczny za 2020 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu