ESPI 36/2020: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku:

 

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 83,97%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

 

Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 516 895

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 516 895

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 9,08%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,14%

 

Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 304 602

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 304 602

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,35%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62%

 

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu