EBI 1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2024 roku – raport okresowy za IV kwartał 2023 roku,

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 26  kwietnia 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu