ESPI 4/2023: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Temat:

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta. Decyzja ta wynika z oceny historycznych, aktualnych oraz oczekiwanych przyszłych wyników Emitenta pochodzących z prowadzonej obecnie działalności. Na obecnym etapie rozważane będą w szczególności (1) połączenie z podmiotem prowadzącym działalność pokrewną do obecnej działalności Emitenta (segment odnawialnych źródeł energii/zielona transformacja) lub (2) zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego rozwoju Emitenta, celem zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że do dzisiaj nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłej działalności Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje, w tym ewentualnie decyzja o zmianie przedmiotu działalności Emitenta.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu