EBI 14/2016: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2016 roku.

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI o numerze RB 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu