EBI 18/2022: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI numer 17/2022

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym dokonuje uzupełnienia raportu bieżącego EBI numer 17/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku o załącznik stanowiący życiorys zawodowy Pana Marka Stachury – powołanego w dniu dzisiejszym do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Marka Stachury