EBI 17/2022: Powołanie Prezesa Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Marka Stachura do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


Uprzednio, zgodnie z komunikatem bieżącym EBI numer 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku („Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.”) do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 roku delegowany był Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Karmelita. Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI numer 16/2022 („Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.”).


W załączeniu do niniejszego komunikatu Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Marka Stachury, wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu