EBI 2/2022: Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu publikacji raportów miesięcznych, to jest o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonego w pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie publikowała raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za miesiąc styczeń 2022 roku.

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A. wynika z następujących okoliczności:

  1. Emitent publikuje raporty kwartalne, zawierające informacje pozwalające na bieżąco oceniać sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki.
  2. W wypadku dojścia do istotnych zdarzeń jednorazowych, Spółka publikuje raporty bieżące na podstawie których możliwa jest ocena wpływu danego zdarzenia na obecną i przyszłą sytuację Emitenta.
  3. Zarząd potrzebuje czasu aby przeprowadzić reorganizację i modernizację działu Relacji Inwestorskich VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:
§4 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu