EBI 3/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2022 roku – raport okresowy za IV kwartał 2021 roku,

– 16 maja 2022 roku – raport okresowy za I kwartał 2022 roku,

– 16 sierpnia 2022 roku – raport okresowy za II kwartał 2022 roku,

– 14 listopada 2022 roku – raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

 

Raport roczny:

– 29 kwietnia 2022 roku – raport roczny za 2021 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu