EBI 21/2021: Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku (to jest za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2021 w dniu 14 sierpnia 2021 roku.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd VOOLT S.A. przekazuje skorygowaną treść Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku wraz z Protokołem Zmian.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT za II Q 2021 v2.pdf

Raport Kwartalny VOOLT za II Q 2021 – Informacja dodatkowa.pdf