EBI 22/2021: List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść Listu Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy VOOLT SA.pdf