EBI 23/2016: Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 20/2016 ?Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej? z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który otrzymał od Pana Leszka Jerzego Puściana.

Pan Leszek Jerzy Puścian (ur. 1941) jest absolwentem kierunków inżynierii wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Sztabu Generalnego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony informacji biznesowej między innymi w spółkach skarbu państwa.

W latach od 1997 do 2009 roku Pan Leszek Puścian piastował stanowiska zarządcze w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. Pracował jako pełnomocnik zarządu do spraw ochrony informacji prawnie chronionych wewnątrz całej Grupy PKP, a w latach 2009 – 2010 w spółce PKP Cargo S.A. wchodzącej w skład Grupy PKP. Odpowiadał za opracowanie pełnej dokumentacji oraz procedur ochrony informacji biznesowych i ochrony danych osobowych, a w ramach potrzeb również informacji niejawnych. W zakres chronionych danych biznesowych wchodziły między innymi katalogi informacji kadrowych, organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych wewnątrz grupy kapitałowej.

W latach od 1989 do 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw rekonwersji kadr. Zdobył doświadczenie zarządczo-administracyjne w strukturze jednostek kolejowo-drogowych w zakresie technologicznym budowy dróg i mostów.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu