ESPI 6/2016: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 88,63%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 11,12%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 061 187 akcji, które uprawniają do wykonania 6 061 187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 71,97% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 061 187 akcji, które uprawniają do wykonania 6 061 187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 71,97% kapitału akcyjnego Spółki.