EBI 24/2020: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano zmiany w Statucie Spółki (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 5.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 zmieniony został § 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

Dotychczasowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Nowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół z NWZA Novavis S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf  (rozmiar: 203.3 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki po NWZA z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf (rozmiar: 173.3 KB)