EBI 29/2016: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 24 września 2013 roku (komunikowanej raportem bieżącym numer RB 19/2013) pomiędzy Emitentem a spółką Salwix sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu