EBI 4/2016: Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna (?Emitent?) informuje, że w związku z prawdopodobnym błędem systemu informatycznego raport miesięczny Emitenta za grudzień 2015 roku został omyłkowo zdublowany. W związku z powyższym za nieważny uznaje się komunikat bieżący numer RB 2/2016 (bez załącznika), zaś poprawnym jest komunikat bieżący numer RB 3/2016.

Ponadto w treści samego raportu dokonuje się zmiany z ?RB 2/2016? na ?RB 3/2016?. Zarząd Emitenta dopilnuje by dalsza numeracja komunikatów bieżących i okresowych przebiegała bez podobnych problemów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu