EBI 1/2016: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– 12 lutego 2016 roku – raport okresowy za IV kwartał 2015 roku,
– 13 maja 2016 roku – raport okresowy za I kwartał 2016 roku,
– 12 sierpnia 2016 roku – raport okresowy za II kwartał 2016 roku,
– 14 listopada 2016 roku – raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Raport roczny:
– 3 czerwca 2016 roku – raport roczny za 2015 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu