EBI 6/2022 Zmiana adresu strony internetowej, adresu e-mail oraz adresu siedziby VOOLT S.A.

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 04.03.2022 roku nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej, przeznaczonych do obsługi Relacji Inwestorskich:

Aktualny adres strony internetowej: www.relacje.voolt.pl

Poprzedni adres strony internetowej: www.relacje.novavis.pl

Aktualny adres poczty elektronicznej: relacje@voolt.pl

Poprzedni adres poczty elektronicznej: kontakt@relacje.novavis.pl

Ponadto Zarząd VOOLT S.A. informuje, że decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmieniony został również adres siedziby Spółki:

Aktualny adres siedziby: ul. Konstancińska 11, 00-942 Warszawa

Poprzedni adres siedziby: ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa


Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu