EBI 8/2021: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI o numerze 1/2021 („Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”) z dnia 5 stycznia 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych, termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 28 maja 2021 roku.

 

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w Raporcie Bieżącym EBI o numerze 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian, a ich ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu