ESPI 11/2020: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku:

 

1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 246 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 246 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 88,59%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,30%

 

2. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 11,38%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się sześciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 935 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 935 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,48% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 922 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 922 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,32% kapitału akcyjnego Spółki.