ESPI 12/2021: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku:

 

  • Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 93,01%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

 

  • Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 349 622

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 349 622

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 6,80%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15%

 

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniają do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyło czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniały do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowiły 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu