ESPI 2/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_30.06.17_-_Ogloszenie.pdf ZWZ 30.06.17 – Novavis S.A. – Ogłoszenie
ZWZ_30.06.17_-_Projekty_Uchwal.pdf ZWZ 30.06.17 – Novavis S.A. – Projekty Uchwał
ZWZ_30.06.17_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf ZWZ 30.06.17 – Novavis S.A. – Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_30.06.17_-_Struktura_Kapitalu_Zakladowego.pdf ZWZ 30.06.17 – Novavis S.A. – Struktura Kapitału Zakładowego