ESPI 2/2020: Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 roku Konsorcjum EKOS Energy Poland („Konsorcjum”) – w którego skład wchodzi Emitent – podpisało list intencyjny o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej w województwie pomorskim w ramach projektu o nazwie „ECO WYSPA”.

 

Zadaniem podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum EKOS Energy Poland będzie opracowanie koncepcji wykorzystania rozwiązań ekologicznych, mających na celu pozyskanie, konwersję i magazynowanie energii celem zapewnienia maksymalnej autonomii energetycznej obiektów z uwzględnieniem wysokiego udziału w bilansach energetycznych własnych inwestycji w energię odnawialną. Szczegółowej analizie zostanie poddane wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych, stacjonarnych i mobilnych magazynów energii o różnej skali, pionowych turbin wiatrowych, pomp ciepła, systemów monitorowania i zarządzania energią rozproszoną oraz rozwiązań pokrewnych.

 

Finalna koncepcja dla projektu „ECO WYSPA” opracowana zostanie w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.

 

Informację o podpisaniu umowy, której przedmiotem było powołanie Konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland Emitent przekazał raportem ESPI o numerze 10/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu