ESPI 3/2013: Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 23 lipca 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 19 lipca 2013 roku Pani Hanna Stachura nabyła łącznie 86.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A., za cenę 96.000 zł.

Przed zakupem akcji Pani Hanna Stachura posiadała 600.000 sztuk akcji co stanowiło 21,80% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 21,80% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pani Hanna Stachura posiada 686.000 sztuk akcji co stanowi 24,94% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 24,94% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.