ESPI 4/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 18 września 2013 roku Spółka otrzymała od Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 września 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 135.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 630.000 sztuk akcji co stanowiło 22,909% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,909% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 765.000 sztuk akcji co stanowi 27,81% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.