ESPI 3/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji oraz dodatkowy załącznik.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_30.06.16_-_Ogloszenie.pdf ZWZ 30.06.16 – Ogłoszenie
ZWZ_30.06.16_-_Projekty_Uchwal.pdf ZWZ 30.06.16 – Projekty Uchwał
ZWZ_30.06.16_-_Struktura_Kapitalu_Zakladowego.pdf ZWZ 30.06.16 – Struktura Kapitału Zakładowego
ZWZ_30.06.16_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf ZWZ 30.06.16 – Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_30.06.16_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf ZWZ 30.06.16 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis